menu Home chevron_right

Huisregels


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen C.V. de Roefelbus (de organisatie) en bezoekers van haar evenementen. Bij het betreden van de locatie van een van de C.V. de Roefelbus evenementen ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

 1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 2. Voor onze evenementen geldt een minimumleeftijd van 14 jaar, tenzij anders vermeld. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 3. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
 4. Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 5. C.V. de Roefelbus voert een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 6. Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten moet een nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot het evenement. Bezoekers die in het bezit zijn van een combiticket bij een meerdaags evenement kunnen hiermee uiteraard wel op alle dagen van het betreffende evenement binnenkomen.
 7. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
 8. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 10. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 11. Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
 12. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 13. Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.
 14. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 15. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
 16. Consumptiemunten/ bonnen zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement. Bij een meerdaags evenement zijn de munten alle dagen van het betreffende evenement geldig.
 17. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit huishoudelijk reglement dan kunt u contact opnemen via info@cvderoefelbus.nl

  Versie 2.1, d.d. 05 jan 2024.Carnavalsvereniging de Roefelbus is de leukste en meest ondernemende carnavalsvereniging van Nederland!
Ieder jaar gaat het los met de carnaval los in Boven Leeuwen. Daarnaast organiseren wij eind augustus het meest geweldige festival van de regio.